Marka Taahütümüz

  • Plantero markası, sürdürülebilir gelecek ve hayvan refahının arttırılması için yapılacak çalışmaları desteklemeyi taahhüt eder.
  • Plantero’nun tüm tedarik süreçlerinde «Adil Ticaret» anlayışı benimsenmiştir.

Mevcut Proje ve Çalışmalarımız

1#

Yaban Hayatının Korunması için Etkin Organizasyonlarla İş Birliği

Topluluğumuza katılmak için

community@milkien.com