fbpx

Kullanıcı Üyelik Bilgilendirme Sözleşmesi

KULLANICI/ÜYELİK BİLGİLENDİRME SÖZLEŞMESİ

İşbu Kullanıcı/Üyelik Bilgilendirme Sözleşmesi (“Sözleşme”) internet üzerinden veya mobil cihazınıza kurduğunuz uygulamanızdan www.plantero.co adlı internet sitesini (” İnternet Sitesi”) kullananlar ve İnternet Sitesi’ne üye olanlar ile YŞM YAŞAM GIDA A.Ş. (“plantero”) arasında akdedilmiştir.

PLANTERO İletişim Bilgileri:

Adres: FATİH MAH. MEHMET GÜVENSAY CAD. NO:1/1B TİRE-İZMİR

Tel: 0 850 532 88 90

Faks:

E-Posta: info@plantero.co

 

Sözleşme’nin kurulması için, İnternet Sitesi tarafından talep edilen bilgileri ve kullanıcı şifresini girmeniz, belirtilen onay ve/veya izinleri vererek üyeliğinizi oluşturmanız gerekmektedir. Zorunlu bilgileri eksiksiz ve hatasız girmenizi özellikle rica ederiz. Kullanıcı/Üyelik işleminin tamamlanmasından sonra fark ettiğiniz eksiklik/hataları Kullanıcı/Üyelik kısmından ulaşacağınız “Bilgilerim” bölümünde düzeltebilir veya Müşteri Hizmetlerimiz ile irtibata geçebilirsiniz.

Kullanıcı/Üyelik işlemleriniz tamamlandığında işbu Sözleşme (metin olarak) Kullanıcı Bilgileri’nde belirttiğiniz elektronik posta adresinize gönderilecektir. Ayrıca İnternet Sitesi üzerinden de Sözleşme’ye erişim mümkün olacaktır.

Dilediğinizde, yukarıda belirtilen iletişim kanallarından Plantero’e yapacağınız sözlü veya yazılı bildirim ile herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve ceza ödemeksizin üyeliğinizi sona erdirebilirsiniz.

Şirketimiz ve İnternet Sitemizde üye-müşteri bilgilerinin gizliliği, korunması, işlenmesi-kullanımı, ticari elektronik iletişimler ve diğer hususlarda aşağıda esasları belirtilen Gizlilik Kuralları-Politikası ve Kullanım Şartları geçerlidir.

Kullanıcılar/Üyeler tarafından verilen bilgilerin ve İnternet Sitesi üzerinden yapılan işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler bilgi ve işlemin mahiyetine göre Plantero ve/veya ilgili kuruluşlarca sistemlerde ve internet altyapısında alınmıştır. İnternet Sitesi kullanımlarınızda tüm kredi kartı işlemleri ve onayları Plantero’den bağımsız olarak ilgili Banka ve benzeri Kart Kuruluşlarıyla aranızda online olarak gerçekleştirilmektedir (Kredi kartı “şifresi” gibi bilgiler Plantero tarafından görülmez ve kaydedilmez).

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında Plantero veri sorumlusu olarak hareket etmektedir. Veri sorumlusu sıfatı ile Plantero, kişisel bilgilerinizi kaydedecek, saklayacak, faaliyetlerini/hizmetlerini devam ettirebilmek için güncelleyecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda bağlı kuruluşları, iştirakleri, ortak teşebbüsleri dahil yurt içinde ve dışında bulunan 3. Kişilerle paylaşabilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da belirtilen şekilde işleyebilecektir.

Kullanıcılar/Üyelere, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin olarak, tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla ve/veya Kullanıcı/Üye bilgilendirme işlemleri ve uygulamaları için Plantero tarafından telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari ve/veya ticari olmayan amaçlarla veri, ses ve görüntü içerikli iletiler gönderilebilir.

İnternet Sitesi’nden erişimi sağlanan diğer internet sitelerinin kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir. Reklam, banner, içerik görmek veya başka herhangi bir amaç ile erişilen internet sitelerinden bilgi kullanımları, internet sitelerinin etik ilkeleri, gizlilik-güvenlik prensipleri, servis kalitesi, kullanım şartları ve diğer uygulamaları sebebi ile oluşabilecek ihtilaf, maddi-manevi zarar ve kayıplardan hiçbir şekilde Plantero sorumlu tutulamaz.

Kullanıcı/Üyeler’in İnternet Sitesi’nden veya İnternet Sitesi’nde bağlantı verilen diğer internet sitelerinden edindikleri bilgiler ve/veya Kullanıcı/Üyeler’e elektronik ortamda iletilen bilgilendirme, tanıtım, reklam ve her türlü öneriler çerçevesinde Kullanıcı/Üyeler’in aldıkları kararlardan, bunlara göre yaptıkları her türlü işlem ve sonuçlarından Kullanıcı/Üyeler münhasıran sorumludurlar.

Kullanıcı/Üyeler’in İnternet Sitesi’nden yapacakları ürün alışverişlerine işbu Sözleşme dışında ayrıca ilgili mevzuata uygun olarak düzenlenen Mesafeli Satış Sözleşmesi, Abonelik Sözleşmesi ve Ön Bilgilendirme Formu hükümleri uygulanacaktır.

Kullanıcı/Üyeler her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin Sözleşme’de ve İnternet Sitesi’nde belirtilen iletişim kanallarından Plantero’a ulaşarak kişisel veri kullanımını ve/veya işlenmesini, kendilerine gönderilmekte olan ticari elektronik iletilerin gönderimini durdurabilirler. Kullanıcı/Üyeler’in bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya belirttiği kanallar için ticari elektronik iletiler yasal azami süre içinde durdurulur (mevzuata uygun işlem ve iletişimler devam eder). Kullanıcı/Üye isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler hakkında Plantero’a her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. Kullanıcı/Üye’nin bu husustaki başvuru ve talepleri yasal azami süreler içinde değerlendirilerek kabul edilebilir veya hukuki gerekçesi Kullanıcı/Üye’ye açıklanarak talep reddedilebilir.

İnternet Sitesi veya İnternet Sitesi’ndeki hizmetler ile ilgili her türlü ses, metin, görüntü, logo, resim, şekil, çizim, animasyon, klip, müzik ve video kayıtları, yazılım, program kodları, bilgi, tescilli veya tescilsiz markalar, hizmet markaları, ticaret unvanları, sloganlar, tescilli veya tescilsiz tasarımlar ve diğer kaynak belirten işaretlerden kaynaklanan haklar da dahil ancak sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, bunlar üzerindeki 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eseri Kanunu’ndan kaynaklanan haklarla, 551, 554 ve 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’lerden (KHK) kaynaklanan sınai mülkiyet hakları Plantero’a aittir.

Plantero’tan yazılı izin alınmadan, İnternet Sitesi’nin veya herhangi bir kısmının ve/veya içeriğinin herhangi bir amaçla kısmen ve/veya tamamen, kopyalanması, çoğaltılması, umuma iletilmesi, dağıtılması, yayınlanması, kullanılması, doğrudan veya dolaylı olarak başka şekilde kullanımı, iktisabı, kiralanması, ödünç verilmesi, değişiklik yapılması, depolanması, bir başka bilgisayara yüklenmesi, dağıtılması, nakli, tekrar yayınlanması, teşhiri, uyarlanması, işlenmesi, temsili, ticari amaçla elde bulundurulması, satılması veya yukarıda belirtilen fiillerin teşvik edilmesi, bu fillerin yapılmasının kolaylaştırılması da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü işlem yasaktır.

Plantero yukarıdaki konularda ve Kullanıcı/Üye’ye sunacağı ürün, hizmet ve fırsatlarda gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar; bu değişiklikler Plantero tarafından İnternet Sitesi’nde ve/veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olur.

Kullanıcı/Üyeler’in haklı talep ve şikayetleri ile her türlü başvuruları müşteri memnuniyeti çerçevesinde karşılanmaya özen gösterilecektir. Mümkün olmaması halinde, Kullanıcı/Üye’nin yasal parasal sınırlar dahilinde, yerleşim yerindeki İl ve İlçe Hakem Heyetleri’ne veya Tüketici Mahkemeleri’ne başvurma hakkı vardır.P